لاو سینما : سینمای ایران و جهان

برنامه‌ساز در خارج سازمان صدا و سیما» از دیگر انتظارات مدیر شبکه کودک از پریسا گرجی بوده که در این حکم آمده است.

آخرين به روز رساني : سه شنبه 20 آذر 1397


کل مطلب : 4671 مطلب / کل بازديد : 696,0021
تبليغات

خرید بلیت شعله ور
خرید بلیت یک کیلو و بیست و یک گرم
خريد بليت چراغ های ناتمام
خرید بلیت داش آکل
خرید بلیت تنگه ابوقریب
خرید بلیت پشت دیوار سکوت
خرید بلیت خرگیوش

موضوع : تلویزیون
کد مطلب : 4363
تاريخ انتشار : سه شنبه 14 فروردين 1397 - 18:52

محمد سرشار مدیر شبکه کودک در حکم انتصاب پریسا گرجی مدیر جدید تامین برنامه شبکه کودک از وی خواسته است تا برای «شناسایی هوشمندانه برنامه‌های تولیدشده در خارج شبکه براساس اولویت های موضوعی منظومه تربیتی» برنامه‌ریزی کند و آثار غیرایرانی را با توجه به «پیش‌برد اهداف تربیتی منظومه صیرورت کودک، صیانت از زبان فارسی و افزایش تبادلات فرهنگی» آماده پخش کند و همزمان به فکر «کاهش حداکثری تعارضات فرهنگی» باشد.

«هدف‌گذاری برای رسیدن به کیفیت ۴k»، «مستندسازی و به‌ روزرسانی دانش سازمانی شبکه کودک در این عرصه» و «تعامل سازنده با دیگر مجموعه‌های برنامه‌ساز در خارج سازمان صدا و سیما» از دیگر انتظارات مدیر شبکه کودک از پریسا گرجی بوده که در این حکم آمده است.

 

مطالب مرتبط
مطلب زنده
پربازديد