لاو سینما : سینمای ایران و جهان

لاو سینما : سوسن حسنی دوخت گوینده خبر همراه با انتشار این تصویر اعلام کرد : برف ده سالگي بخاطر آدم برفي هايش؛ برف چهارده سالگي بخاطر اخبار و تعطيلي هايش؛ برف هجده سالگي را درست يادم نيست، در ميان افكار يخ زده بودم؛ برف بيست سالگي قدم زدن هاي عاشقانه و رد پاهايم؛ برف بيست و پنج سالگي به بعد فقط سرد بود و سرد بود و سرد ... صادق هدايت اما انصافا امروز عالي بود . اين برف ، بعد از مدتها حالمو خوب كرد . 😀😀

آخرين به روز رساني : سه شنبه 20 آذر 1397


کل مطلب : 4671 مطلب / کل بازديد : 696,0351
تبليغات

خرید بلیت شعله ور
خرید بلیت یک کیلو و بیست و یک گرم
خريد بليت چراغ های ناتمام
خرید بلیت داش آکل
خرید بلیت تنگه ابوقریب
خرید بلیت پشت دیوار سکوت
خرید بلیت خرگیوش

موضوع : تلویزیون
کد مطلب : 2081
تاريخ انتشار : پنجشنبه 04 آذر 1395 - 23:50

لاو سینما : سوسن حسنی دوخت گوینده خبر همراه با انتشار این تصویر اعلام کرد :

برف ده سالگي بخاطر آدم برفي هايش؛ برف چهارده سالگي بخاطر اخبار و تعطيلي هايش؛ برف هجده سالگي را درست يادم نيست، در ميان افكار يخ زده بودم؛ برف بيست سالگي قدم زدن هاي عاشقانه و رد پاهايم؛ برف بيست و پنج سالگي به بعد فقط سرد بود و سرد بود و سرد ... صادق هدايت اما انصافا امروز عالي بود . اين برف ، بعد از مدتها حالمو خوب كرد . 😀😀

 

مطالب مرتبط
مطلب زنده
پربازديد